Bash

Bash Script - Mouse Viper Ultimate

Nhớ ngày xưa hồi lớp 6, nhập môn tin học là học về MS-DOS về mấy lệnh command line như, dir, cd, md, rd. Bash script dùng cho Unix, Linux.

Read
Java

Flyway - Databases Migration

Nhu cầu cần migrate là rất lớn, khi mà sản phẩm của bạn là go-live lên production, databases nhiều và lớn thì Flyway quản lý script sql sẽ được chạy tự động mỗi khi khởi động ứng dụng lên.

Read
Java

Lombok

Một thư viện rất hữu ích cho Java project, ta cùng nhau tìm hiểu nào.

Read
Design System

Tìm hiểu thêm về JWT

Khi làm việc với JWT gặp phải rất nhiều vấn đề như: Thời gian hết hạn nên để ngắn hay để dài, ...

Read