Tìm hiểu thêm về JWT

Posted by:

Câu hỏi

Khi làm việc về JWT thì gặp một số câu hỏi như sau:

 1. Thời gian hết hạn của JWT là ngắn hay là dài, thấy login vào facebook 1 lần và dùng mãi mãi luôn, ít khi nào thấy hết hạn, nếu để ngắn hạn thì phải dùng refresh token và những ưu điểm gì ?
 2. Có nên lưu token vào database hay không, nếu lưu thì mỗi lần kiểm tra phải truy xuất vào database thời gian sẽ chậm. JWT dã hỗ trợ kiểm tra token ?
 3. Để phân quyền truy xuất giữa các APIs hay clients thì làm thế nào ?

Giải quyết

Câu 1

Thời gian hết hạn của JWT là ngắn hay là dài, thấy login vào facebook 1 lần và dùng mãi mãi luôn, ít khi nào thấy hết hạn, nếu để ngắn hạn thì phải dùng refresh token và những ưu điểm gì ?

Ngắn hay dài thì tuỳ thuộc vào người thiết kế ra nó thiên về chức năng hay là bảo mật

 • Nếu thiên về bảo mật, dùng refresh token nhưng sẽ làm cho ứng dụng dễ gây phiền hà người sử dụng
 • Nếu thiên về chức năng, ứng dụng sẽ dễ bị tấn công, nếu bạn bị tấn công kiểu middle man thì dùng refresh token cũng chết như thường thôi, nên nếu có dùng public wifi, máy cty hay công cộng thì nhớ logout hệ thống sau khi sử dụng.

Câu 2

Có nên lưu token vào database hay không, nếu lưu thì mỗi lần kiểm tra phải truy xuất vào database thời gian sẽ chậm. JWT dã hỗ trợ kiểm tra token ?

Không nên lưu token ở local storage hay session storage , chỉ nên lưu ở httpOnly cookie

Theo ý kiến cá nhân mình thì không nên lưu JWT xuống database, làm như vậy sẽ mất nhiều lợi ích của JWT.

Câu 3

Để phân quyền truy xuất giữa các APIs hay clients thì làm thế nào ?

Dùng Microservice API Gateway, hiện tại có một số server gateway open sources ta có thể dùng như là: NGINX, KONG, TYK, KrakenD,…

Ưu điểm: che giấu cấu trúc bên trong của ứng dụng.

Nhược điểm: Sẽ bị nút thắt cổ chai khi hệ thống phát triển.


Architecture: browser —> server (backend, session, database) —> APIs —> database.

What about everything else ?

 • Works on SPAs and Mobile
 • Session ID is the user identifier
 • Generally hard to steal or forge
 • Uses simple HPPT cookies

The Pain

 • Stateful
 • Potentilly requires session replication
 • Session pinning
 • Harder to scale since every instance runs everything

Tham Khảo

0