Singapore và các loại passport làm việc

Posted by:

1. Nhóm chuyên gia: phải có bằng đại học

1.1. Employment Pass:

Lương tối thiểu $3,600 đô la 1 tháng. Dạng này đi rất nhiều. http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/employment-pass/key-facts Có thể mang gia đình và con cái theo (dưới 21t) và được học ở các trường của Singapore. Có thể xin thường trú tại Sing phải sau 2 năm làm việc. Thường dành cho những người có 2, 3 năm kinh nghiệm và phải tốt ...

Đọc tiếp
0