Visa F-1, CPT, OPT, H1B là gì ?

Posted by:

Chủ yếu là có keywords để google tìm hiểu thêm.

1. F-1:

là visa dành cho học sinh, sinh viên du học ở trường trung học tư và tất cả trường đại học ở Mỹ.

2. CPT:

Curricular Practical Training: Đào tạo thực hành ngoại khoá. Thường có thời hạn 2 năm.

3. OPT:

Optional Practical Training: Đào tạo thực hành tuỳ chọn. Tốt nghiệp đi làm. Hầu hết cho các ngành là 12 tháng (1 năm) ngoài trừ những ngành được liệt kê vào STEM ...

Đọc tiếp
0