JMeter và BlazeMeter chrome extension

Posted by:

BlazeMeter chrome extension này rất tiện, như một vị cứu tinh dành cho jMeter, dùng để record lại những thao tác trên website . Xây dựng sẵn khung sườn cho jMeter, vì là tự động nên sẽ có nhiều request dư thừa và chưa chính xác nhưng còn tốt hơn là phải viết và xây dựng từ đầu.

Còn cách sử dụng thì rất dễ, vào chrome extensions cài vào, bấm records, thao tác trên web, bấm stop, export ra file ...

Đọc tiếp
0