30 regex codes mà lập trình viên web nên biết

Posted by:

Biểu thức chính quy (hay regex) là một công cụ mạnh mẽ mà mỗi nhà phát triển nên biết. Nó có thể khớp với một chuỗi các ký tự dựa trên các thông số rất phức tạp mà có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi xây dựng các trang web động.

Dù các nhà phát triển Web phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ khác nhau hơn so với các nhà phát triển phần mềm, nhưng đa ...

Đọc tiếp
0