All Articles

Bảo Hiểm Xã Hội

BHXH+BHYT+BHTN

Để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì lao động nam/nữ phải có thời gian đóng BHXH từ đủ 35 năm trở lên.

Số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ 45% đối với lao động nam năm 2022 phải đủ 20 năm. Sau đó, đối với cả lao động nam và nữ cứ mỗi năm đóng BHXH sẽ được tính thêm 2% và tối đa hưởng bằng 75%.

Đối với trường hợp lao động nữ có đủ 25 năm đóng BHXH tính đến thời điểm đủ điều kiện về tuổi quy định để được hưởng lương hưu trong năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 trở đi) thì cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu như sau : 15 năm đầu tính bằng 45% + 10 năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 2% bằng 20%; tổng tỷ lệ được hưởng bằng 65% (tỷ lệ hưởng giảm so với trường hợp trên).

Đối với trường hợp lao động nam có đủ 30 năm đóng BHXH tính đến thời điểm đủ điều kiện về tuổi quy định để được hưởng lương hưu trong năm 2018 thì cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu như sau: 16 năm đầu tính bằng 45% + 14 năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 2% bằng 28%; tổng tỷ lệ được hưởng là bằng 73% (tỷ lệ hưởng giảm so với trường hợp trên).

Theo đó, vào năm 2023 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi. Lưu ý, độ tuổi này áp dụng đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường. Đồng thời, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm như trên chỉ áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Ví dụ lương đóng BHXH là 30tr, nhận 75% của 30tr là 22.500.000.

Cách tính BHXH

Nhắc đến BHXH, trái phiếu chính phủ thì hay nhắc tới Lạm Phát

Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó.

Ví dụ là 30.000 là mua được 1 tô phở, nhưng bị lạm phát, làm cho giá sản phẩm hay dịch vụ tăng thì muốn ăn 1 tô phở cần phải 80.000.

Lạm phát (Inflation) thường do 3 nguyên nhân:

  • Cost push inflation: Lạm phát do chi phí đẩy, dịch ra nhiều khi khó hiểu và nhớ.
    • Chi phí nhân công tăng, giá nhiên liệu tăng, giá mặc bằng tăng —> sản lượng sản phẩm giảm, buộc phải tăng giá sản phẩm lên.
  • Demand pull inflation: Nhu cầu tăng, sức mua tăng làm khan hiếm sản phẩm (cầu nhiều hơn cung) làm cho sản phẩm bị tăng giá.
  • Chính phủ in thêm tiền: Khi cung lượng tiền lưu hành trong nước tăng, chẳng hạn do ngân hàng trung ương mua ngoại tệ vào để giữ cho đồng tiền trong nước khỏi mất giá so với ngoại tệ; hay do ngân hàng trung ương mua công trái theo yêu cầu của nhà nước làm cho lượng tiền trong lưu thông tăng lên cũng là nguyên nhân gây ra lạm phát.

Muốn nhận được số tiền BHXH (75%) thì phải đủ tuổi hưu trí (nam: 62, nữ: 60) và phải đóng BHXH từ 35 năm trở lên và tiếp tục còn làm là còn đóng. Đến khi nhận số tiền + lạm phát thì không biết còn bao nhiêu. Thủ tục hành chính ở VN cũng là một vấn đề. Chưa kể rất nhiều Cty(kể cả Cty nước ngoài) ở VN cũng lách luật không đóng full 100% mức lương thật mà chỉ khai vừa đủ như 10 triệu để đóng BHXH.

Published May 2, 2023

I blog about web development, Java and more topics.