All Articles

Agile plan

Nói đến Agile thì ai cũng đã nghe qua, cũng đã biết nhưng rất ít người thật sự hiểu rõ và áp dụng đúng. Có rất nhiều Cty cũng apply Agile, cũng stand up meeting 15p, thấy giống giống Agile nhưng lại không có liên quan gì tới Agile. Vì không có planning, dev không có estimation tasks mà PO hay ai đó :)

  • 1 sprint: thường là 2 tuần.
  • Team size: ít nhất là 5 người (ít hơn thì ko nên có scrum master tốn mất 1 resource) , nhiều nhất là 10 người, tốt nhất chính là lấy bình quân, 7 người thì team hoạt động mới hiểu quả.

Sau đây là ví dụ planing sprint cho 2 tuần có gì

  • Knowledge sharing: chia sẽ về business, về tính năng, về kỹ thuật mà mình làm trong sprint, về project cho người nào chưa biết. Thường là vào khi kết thúc 1 sprint.

  • Planing 1 (What): PO sẽ nói về những tính năng nào cần làm, cần hoàn thành, và độ ưu tiên trong sprint, giải thích về business.

  • Planing 2 (How): Sẽ hem có PO tham gia, Toàn team sẽ phân tích, tạo tasks, estimation tasks, vote points cho độ phức tạp của taks, Task sẽ được làm như thế nào.Nếu chưa hiểu về business, còn thắc mắc thì note lại, hoặc gọi cho PO để làm rõ.

  • Code, unit tests, cross code review, convention code, … tùy vào từng team mà áp dụng.

  • Scrum Master: là người chịu trách nhiệm thiết lập nhóm, thiết lập cuộc họp trong các giai đoạn phát triển và loại bỏ các vật cản ảnh hưởng đến sự phát triển

  • Product owner: tạo ra backlog sản phẩm, đưa ra thứ tự ưu tiên cho backlog và chịu trách nhiệm cho việc phát hành các tính năng ở mỗi giai đoạn.

  • Daily meeting: không được quá 15p, đứng xung quanh bảng được dán tasks, cập nhật tình hình tasks với mọi  người trong team, có khó khăn gì không, nếu có sẽ tạo meeting riêng để thảo luận vấn đề này vê team hoặc người làm trong story.

  • Thứ tự ưu tiên của tasks sẽ được dán từ trên xuông dười, tập trung hoàn thành từng story một, không nên làm, mở quá nhiều story mà cái nào cũng không xong.

Reference:

Published Jan 9, 2020

I blog about web development, Java and more topics.