.NET and Java Certification

Posted by:

.NET CertificationMCTS: Microsoft Certified Technology Specialist

MCPD: Microsoft Certified Professional Developer

* Web Applications
* Windows Applications
* Distributed Applications

– 70-536: TS Microsoft .NET Framework 2.0–Application Development Foundation

MCTS Web Applications:
– 70-536
– 70-228: TS Microsoft .NET Framework 2.0 – Web-Based Client Development

MCTS Windows Applications:
– 70-536
– 70-526: TS Microsoft .NET Framework 2.0 – Windows-Based Client Development

MCTS Distributed Applications:
– 70-536
– 70-529: TS Microsoft .NET Framework 2.0 – Distributed Application Development

MCPD: Web Developer:
– MCTS Web Applications
– 70-547: PRO: Designing and Developing Web Applications by Using the Microsoft .NET Framework

MCPD: Windows Developer:
– MCTS: Windows Applications
– 70-548: PRO: Designing and Developing Windows Applications by Using the Microsoft .NET Framework

MCPD: Enterprise Applications Developer:
– MCPD: Web Developer
– MCPD: Windows Developer
– 70-549: PRO: Designing and Developing Enterprise Applications by Using the Microsoft .NETFramework

Tài liệu ôn thi:

* Kinh nghiệm về lý thuyết và thực hành với môn thi đó.

* Học theo Microsoft Self-Paced Training Kit cho từng môn thi. Tùy theo từng môn, tài liệu này có thể từ 300 đến gần 1000 trang. Bạn đọc nắm vững hiểu và thực hành theo hết tài liệu thì có thể đảm bảo sẽ thi đỗ ngay.

* Luyện tập thêm từ các tài liệu brain dumps khác: Test King, Pass4Sure,..

– Ôn luyện để thi đỗ: luyện theo Pass4Sure. Đây là loại tài liệu brain dumps, nôm la là những người thi chứng chỉ khác đã copy các câu hỏi của Microsoft và tập hợp lại. Do bộ đề của Microsoft thường không thay đổi, nên ôn luyện cách này chỉ việc nhớ câu hỏi và câu trả lời và vào phòng thi copy nguyên xi là xong.

Mọi người thường nghĩ tài liệu luyện chứng chỉ tốt nhất là Test King, tuy nhiên Test King cung cấp tài liệu dưới dạng pdf, tài liệu thường gồm hơn 200 câu hỏi và thường có rất nhiều câu hỏi trùng nhau nên việc học tập ôn luyện khá khó khăn.Ưu điểm duy nhất là có giải thích chi tiết theo kèm theo từng câu hỏi.

Pass4Sure được đánh giá là công chương trình ôn chứng chỉ hiệu quả nhất hiện nay. Đây là 1 ứng dụng windows viết trên Java tập hợp các đề thi của Microsoft. Với mỗi môn thường chỉ có 2 đề, mỗi đề gồm tối đa 45 câu hỏi kèm theo đáp án nên việc ôn luyện là chỉ cần nhớ 90 câu hỏi cùng với đáp án này.

Nguồn tài liệu:

– Để học tập trao đổi kinh nghiệm về thi chứng chỉ của những người đi trước, bạn nên tham gia forum: www.sadikhov.com

– Để tìm tài liệu ôn thi chứng chỉ, theo tôi bạn nên tìm ở trang web chia sẻ file : http://www.4shared.com và sau đó tìm kiếm theo môn mình định thi, ví dụ tìm các tài liệu liên quan đến 70-536 bạn điền 70-536 và bấm nút Search files. Trang kết quả sẽ có rất nhiều tài liệu liên quan đến 70-536. Bạn có thể chọn tài liệu phù hợp từ đó để ôn luyện cho hiệu quả.

—————————————————————————————

to be continuous…

0