CSS framework

Posted by:

Có rất nhiều CSS framework trong đó có 960 Grid:

Ngay cả khi designer đã căn chỉnh cẩn thận, trang web khi xem trên nhiều trình duyệt khác nhau vẫn có thể trồi lên tụt xuống như thường.

Designer cũng có nhu cầu dồn việc giải quyết vấn đề tương thích trình duyệt, vấn đề căn các phần tử vào ô lưới v.v. cho cái bao framework.

Framework gì đi nữa, đều có 3 thành phần cốt lõi sau:

  • Reset: xóa toàn bộ thiết đặt về màu sắc, padding…v.v của trình duyệt.
  • Font: thiết đặt font chữ, với web thì chữ viết là nội dung chủ yếu.
  • Grid: thiết đặt ô lưới, thường cho phép designer sắp đặt thành phần ở vị trí chính xác theo tọa độ ngang, vì tùy theo độ dài của câu văn chiều cao của thành phần sẽ thay đổi.

Hãy xem Nate Koechley chuyên gia của Yahoo giảng về 3 thành phần trên.

– 960 Grid System:

The 960 Grid System là một nỗ lực để sắp xếp công việc phát triển web bằng cách cung cấp kích thước thường được sử dụng, dựa trên chiều rộng 960 pixel. Có hai phiên bản: 12 và 16 cột, có thể được sử dụng riêng rẽ hoặc cho dù cùng. Các file 960.css chính nó là chỉ có 3,6 KB nén.

Vào đây để xem demo
Hướng dẫn giải thích làm thế nào để sử dụng Framework 960 CSS

960 Grid System cũng không phải là tất cả, cũng có mặt hạn chế chỉ cho phép thiết kế với chiều rộng 960 pixel. Nếu bạn thiết kế với chiều rộng 1000 pixel hay 1020 pixel thì sao, phần lớn hơn 960 pixel sẽ bị mất. Cho nên cần phải cân nhắc trước khi dùng một CSS Framework.

0