Tìm hiểu thêm về JWT

Posted by:

Câu hỏi

Khi làm việc về JWT thì gặp một số câu hỏi như sau:

  1. Thời gian hết hạn của JWT là ngắn hay là dài, thấy login vào facebook 1 lần và dùng mãi mãi luôn, ít khi nào thấy hết hạn, nếu để ngắn hạn thì phải dùng refresh token và những ưu điểm gì ?
  2. Có nên lưu token vào database hay không, nếu lưu thì mỗi lần kiểm tra phải truy xuất vào database thời gian sẽ chậm. ...
Đọc tiếp
0