Data Warehouse là gì

Posted by:

Một định nghĩa chính thức của data warehouse trong wikipedia chẳng hạn cũng mất cả một trang để giải thích. Bản thân tôi nếu được hỏi, có lẽ câu trả lời sẽ là: data warehouse là một cơ sở dữ liệu được tập hợp từ nhiều nguồn của một tổ chức và chủ yếu được dùng cho việc báo cáo (reporting) và phân tích (analysis). Cách tốt nhất để hiểu khái niệm này theo tôi là nên trực tiếp xây ...

Đọc tiếp
3