in Java

Singapore và các loại passport làm việc

  1. Nhóm chuyên gia: phải có bằng đại học
    1. Employment Pass: lương tối thiểu $3,600 đô la 1 tháng. Dạng này đi rất nhiều. http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/employment-pass/key-facts Có thể mang gia đình và con cái theo (dưới 21t) và được học ở các trường của Singapore. Có thể xin thường trú tại Sing phải sau 2 năm làm việc. Thường dành cho những ...
Read more → 97     0

  in Java

Những nguyên tắc cơ bản nhất trong Java

1/ Khi constructor() có quá nhiều parameters thì nên dùng Builder. (vì quá đơn giản nên ko cần ví dụ link tham khảo)

2/ Nên dùng try-with-resources hơn là try-finally

 

3/ Nếu có override equals() thì phải luôn luôn override hashCode() : mình thường hay dùng Eclipse generate code cho hashCode method, review lại cần thì edit lại một ít.

4/ Luôn luôn override toString() cho bean hay POJO, vì mỗi khi ghi log hay debug dễ dàng hơn, vẫn. dùng Eclipse generate.

5/ ...

Read more → 295     0

  in Life

Xuất phát thấp

Hôm nay tôi chia sẻ chủ đề rất nhiều người quan tâm: Nếu hiện tại, bạn trẻ, bạn đang bước vào đời với xuất phát thấp, thì phải làm sao?

Trước hết, thế nào là thấp?
– Là bạn sinh ra trong một gia đình nghèo, thiếu điều kiện
– Là bạn sinh ra với một ngoại hình xấu xí, bị chê bai
– Là bạn vốn không được thông minh lanh lợi, học hoài ko giỏi được
– Là từ ...

Read more → 283     0

  in Java

Some tips work with Java restful.

Nowadays most people are acquired with microservices restful. Now let’s take some time to explore what REST means and what a REST API is. REST stands for “REpresentational State Transfer”.

What are the basic features of a RESTful architecture:

  1. Stateless: Client data is not stored on the server between interactions and the session is stored client-side (typically in session storage).
  2. Client<->Server: There is a separation of concerns between the frontend (client) and the backend (server). They operate independently of each other and both are ...
Read more → 312     0

  in macOS

Phím tắt Mac OS X toàn tập

Bạn có thể sử dụng phím tắt để làm việc trên máy Mac bằng cách sử dụng các tổ hợp phím trên bàn phím.

Sử dụng phím tắt

Để sử dụng phím tắt, chúng ta cần ấn Phím Chức Năng cùng lúc với phím ký tự. Ví dụ: Ấn Command key (⌘) và sau đó ấn “c” để copy bất kể gì vào Clipboard. Vậy ta có Command-C là phím tắt. Bạn cũng có thể thấy các phím tắt bằng cách ...

Read more → 208     0

  in Javascript, node.js

NodeJS for beginners

Some keywords that you must find out if you want to learn nodejs: promise, asynchronous, callback, callback hell, eslint, ES6, functional programming, parameter as function.
IDE: Visual Studio Code (free), IntelliJ (license), Eclipse, Atom, sublime text, ….
These libraries that I used to use: npm, yarn, eslint, async, fs, lodash, expressJS, node-fetch, nconf, mongoosejs, graphql, react, redux , jsdoc, rimraf, husky
xml parser : sax, saxpath, xml2js.

  • npm: https://egghead.io/courses/how-to-use-npm-scripts-as-your-build-tool
  • eslint: https://github.com/airbnb/javascript
  • Check eslint: ./node_modules/.bin/eslint –cache –fix ./src
  • Create eslint report: node_modules/.bin/eslint app.js -o eslint_report.html ...
Read more → 151     0

  in Machine Learning

Machine Learning là gì ?

I. 3 dạng Machine Learning chính
1/ Supervised Learning (học tập có giám sát): Nôm na nghĩa là máy sẽ đưa ra suy đoán cho ra kết quả dựa trên những thuật toán và một tập dữ liệu cho trước mà không cần phải viết bất kỳ dòng code nào cho từng vấn đề cụ thể

Những vấn đề của supervised learning được chia làm 2 loại: hồi quy (regression) và phân loại (classification)
Ví dụ 1: Chúng ta ...

Read more → 398     0

  in Machine Learning

Những hạn chế của Classification

Classification là toán xác xuất nên để kỳ vọng tính chính xác 100% là rất khó vì nó phụ thuộc vào tập dataset. Classification chỉ có 2 giá trị: [0,1], [đúng, sai], về email thì [spam, not spam], [khẳng định, phủ định], thông thường thì có ngưỡng giữa tùy vào ta chọn như [0,1] ta chọn 0.5 cho đơn giản làm ví dụ, nếu < 0.5 ==> 0,  > 0.5 là 1. Kết quả trả về rơi nhiều vào giữa ...

Read more → 295     0

  in Machine Learning

Machine Learning – Classification – phần 3

Trong hai bài viết trước (phần 1) và (phần 2), chúng ta đã cùng tìm hiểu về Classification. Chúng ta cũng đã làm quen với một thuật toán rất nổi tiếng gọi là k-nearest neighbors. Nếu có thời gian, bạn nên đọc các bài viết đó để có thể hiểu cặn kẽ những nội dung trong bài viết này, bài viết cuối cùng trong chuỗi bài giới thiệu về Classification.

Thuật toán k-nearest neighbors mà ...

Read more → 392     0

  in Machine Learning

Machine Learning – Classification – phần 2

Trong bài viết trước (link), chúng ta đã cùng tìm hiểu về Classification. Chúng ta cũng đã đưa ra vài ví dụ về ứng dụng của nó và cũng đã làm quen với the Iris dataset. Nếu có thời gian, bạn nên đọc bài viết đó để có thể hiểu cặn kẽ những nội dung trong bài viết này.

Trở lại câu chuyện về hoa diên vĩ (Iris flower): Chúng ta có một danh sách các bông hoa ...

Read more → 375     0
Page 1 of 14 12345...»