in Java

Microservices Authentication and Authorization Solutions

  • Authentication: who you are.
  • Authorization: what you can do.

1. Distributed Session Management

1.1. Sticky session:

Bảo đảm rằng tất cả requests của users sẽ trên ...

Read more → 98     0

  in Life

Visa F-1, CPT, OPT, H1B là gì ?

Chủ yếu là có keywords để google tìm hiểu thêm.

1. F-1:

là visa dành cho học sinh, sinh viên du học ở trường trung học tư và tất cả trường đại học ở Mỹ.

2. CPT:

Curricular Practical Training: Đào tạo thực hành ngoại khoá. Thường có thời hạn 2 năm.

3. ...

Read more → 133     0

  in Java

Singapore và các loại passport làm việc

Read more → 250     0

  in Java

Những nguyên tắc cơ bản nhất trong Java

1/ Khi constructor() có quá nhiều parameters thì nên dùng Builder. (vì quá đơn giản nên ko cần ví dụ link tham khảo)

2/ Nên dùng try-with-resources hơn là try-finally

 

3/ Nếu có override equals() thì phải luôn luôn override hashCode() : mình thường hay dùng Eclipse generate code cho hashCode method, review lại cần thì edit lại một ít.

4/ Luôn luôn override toString() cho bean hay POJO, vì mỗi khi ghi log hay debug dễ dàng hơn, vẫn. dùng Eclipse generate.

5/ ...

Read more → 447     0

  in Life

Xuất phát thấp

Hôm nay tôi chia sẻ chủ đề rất nhiều người quan tâm: Nếu hiện tại, bạn trẻ, bạn đang bước vào đời với xuất phát thấp, thì phải làm sao?

Trước hết, thế nào là thấp?
– Là bạn sinh ra trong một gia đình nghèo, thiếu điều kiện
– Là bạn sinh ra với một ngoại hình xấu xí, bị chê bai
– Là bạn vốn không được thông minh lanh lợi, học hoài ko giỏi được
– Là từ ...

Read more → 387     0

  in Java

Some tips work with Java restful.

Nowadays most people are acquired with microservices restful. Now let’s take some time to explore what REST means and what a REST API is. REST stands for “REpresentational State Transfer”.

What are the basic features of a RESTful architecture:

  1. Stateless: Client data is not stored on the server between interactions and the session is stored client-side (typically in session storage).
  2. Client<->Server: There is a separation of concerns between the frontend (client) and the backend (server). They operate independently of each other and both are ...
Read more → 400     0

  in macOS

Phím tắt Mac OS X toàn tập

Bạn có thể sử dụng phím tắt để làm việc trên máy Mac bằng cách sử dụng các tổ hợp phím trên bàn phím.

Sử dụng phím tắt

Để sử dụng phím tắt, ...

Read more → 284     0

  in Javascript, node.js

NodeJS for beginners

Some keywords that you must find out if you want to learn nodejs: promise, asynchronous, callback, callback hell, eslint, ES6, functional programming, parameter as function.
IDE: Visual Studio Code (free), IntelliJ (license), Eclipse, Atom, sublime text, ….
These libraries that I used to use: npm, yarn, eslint, async, fs, lodash, expressJS, node-fetch, nconf, mongoosejs, graphql, react, redux , jsdoc, rimraf, husky
xml parser : sax, saxpath, xml2js.

  • npm: https://egghead.io/courses/how-to-use-npm-scripts-as-your-build-tool
  • eslint: https://github.com/airbnb/javascript
  • Check eslint: ./node_modules/.bin/eslint –cache –fix ./src
  • Create eslint report: node_modules/.bin/eslint app.js -o eslint_report.html ...
Read more → 218     0

  in Machine Learning

Machine Learning là gì ?

I. 3 dạng Machine Learning chính
1/ Supervised Learning (học tập có giám sát): Nôm na nghĩa là máy sẽ đưa ra suy đoán cho ra kết quả dựa trên những thuật toán và một tập dữ liệu cho trước mà không cần phải viết bất kỳ dòng code nào cho từng vấn đề cụ thể

Những vấn đề của supervised learning được chia làm 2 loại: hồi quy (regression) và phân loại (classification)
Ví dụ 1: Chúng ta ...

Read more → 500     0

  in Machine Learning

Những hạn chế của Classification

Classification là toán xác xuất nên để kỳ vọng tính chính xác 100% là rất khó vì nó phụ thuộc vào tập dataset. Classification chỉ có 2 giá trị: [0,1], [đúng, sai], về email thì [spam, not spam], [khẳng định, phủ định], thông thường thì có ngưỡng giữa tùy vào ta chọn như [0,1] ta chọn 0.5 cho đơn giản làm ví dụ, nếu < 0.5 ==> 0,  > 0.5 là 1. Kết quả trả về rơi nhiều vào giữa ...

Read more → 390     0
Page 1 of 11 12345...»