Agile plan

Posted by:

Nói đến Agile thì ai cũng đã nghe qua, cũng đã biết nhưng rất ít người thật sự hiểu rõ và áp dụng đúng.

 • 1 sprint: thường là 2 tuần, 1 tuần thì quá ngắn dành cho mấy project nhỏ, 1 tuần thì dùng Kanban cho rồi, hem cần dùng scrum.
 • Team size: ít nhất là 5 người (ít hơn thì ko nên có scrum master tốn mất 1 resource) , nhiều nhất là 10 người thì team hoạt động mới hiểu quả.

Sau đây là ví dụ planing sprint cho 2 tuần có gì

T2T3T4T5T6
- Retrospective
- Knowledge sharing
Planing 2 (How)Dán task ticket lên board, - Vẽ burn chart
- Cool Stuff
- Start Code
- Daily meeting
- Code
- Daily meeting
- Code
T2T3T4T5T6
- Daily meeting
- Code
- Daily meeting
- Code
- Daily meeting
- Planing 1 (What)
- Code
- Daily meeting
- Code
- Prepare demo
- Demo for PO
 • Knowledge sharing: chia sẽ về business, về tính năng, về kỹ thuật mà mình làm trong sprint, về project cho người nào chưa biết.
 • Cool Stuff: là một buổi chia sẽ kiến thức, học tập lẫn nhau.
 • Planing 1 (What): PO sẽ nói về những tính năng nào cần làm, cần hoàn thành, và độ ưu tiên trong sprint, giải thích về business.
 • Planing 2 (How): Sẽ hem có PO tham gia, Toàn team sẽ phân tích, tạo tasks, estimation tasks, vote points cho độ phức tạp của taks, Task sẽ được làm như thế nào.Nếu chưa hiểu về business, còn thắc mắc thì note lại, hoặc gọi cho PO để làm rõ.
 • Code, unit tests, cross code review, convention code, … tùy vào từng team mà áp dụng.
 • Scrum Master: là người chịu trách nhiệm thiết lập nhóm, thiết lập cuộc họp trong các giai đoạn phát triển và loại bỏ các vật cản ảnh hưởng đến sự phát triển
 • Product owner: tạo ra backlog sản phẩm, đưa ra thứ tự ưu tiên cho backlog và chịu trách nhiệm cho việc phát hành các tính năng ở mỗi giai đoạn.
 • Daily meeting: không được quá 15p, đứng xung quanh bảng được dán tasks, cập nhật tình hình tasks với mọi người trong team, có khó khăn gì không, nếu có sẽ tạo meeting riêng để thảo luận vấn đề này vê team hoặc người làm trong story.
 • Thứ tự ưu tiên của tasks sẽ được dán từ trên xuông dười, tập trung hoàn thành từng story một, không nên làm, mở quá nhiều story mà cái nào cũng không xong.

Tasks Board.

….

source:

0